in

BİR AKIL HASTASININ ALLAH’A YAZDIĞI MEKTUP

BİR AKIL HASTASININ ALLAH'A YAZDIĞI MEKTUP
BİR AKIL HASTASININ ALLAH'A YAZDIĞI MEKTUP

Vefatından önce Elazığ Akıl Hastanesi’nde yatan bir ‘akıl hastası’, Allah’a yazdığı mektup ile ‘akıllıyım’ diyenlere ibretlik mesajlar verdi. Aklını yitirdiği iddia edilerek akıl hastanesinde tutulan adamın mektubu sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. İşte soluksuz okuyacağınız o mektup…

Elazığ Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gören ve 1965 yılında vefat eden bir delinin(ortadaki kişi) Allah’a yazdığı mektup;

BİR AKIL HASTASININ ALLAH'A YAZDIĞI MEKTUP
BİR AKIL HASTASININ ALLAH’A YAZDIĞI MEKTUP

“Ben dünya kürresi,

Türkiye karyesi ve Urfa Köyünden,

El-Aziz (Elazığ ) Tımarhanesi (Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi) sakinlerinden; İsmi önemsiz, cismi değersiz,

Çaresiz ve kimsesiz bir abdi acizin,

Ahir deminde misafiri Azrail’i beklerken,

Başhekimlik üzerinden Hâkimler Hakimi’nin

Dergahı Uluhiyetine son arzuhalimdir..!

Ben gam (dertlilik) deryasında,

Fakirlik vatanında,

Horluk ve rezillik kaftanında

Padişah yapılmışım..!

Meyvalardan dağdağana,

Çalgılardan ney-kemana kapılmışım…

Benim yatağım akasya dikeninden,

Yorganım kirpi derisinden farksızdır.

Kalbim Ayizman’ın (Hitlerin işkenceci Nazi Komutanı) fırını,

Ve sahranın çöl fırtınasıdır..!

Ruhum aşık-ı Hüda Mahbub peresttir,

Lakin aklım kaderin cilvesi ve

talihin sillesiyle gurestir (gelgittir)..!

Bana gelen derdü gamın kilosu beleştir.

Nerde bir güzel varsa bana karşı

Keleştir (yüz vermez, cesaretlidir),

Bütün yiğitlerde bana hep ters ve terestir.

Aylar geçti,

Tek temizliğim,

Gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım

Teyemmüm abdesttir..!

Yani, içtiğimiz kezzap suyu,

Mezemiz ise ateştir..!

Ol Resuli zişan ve Sultanı dücihan:

“Cenabı Allah’ın insanları dünya,

Dünyayı ise insanlar için yarattığını;

Ruhları vücut için,

Vücutları ise ruhlar için yarattığını;

Erkekleri kadınlar;

Kadınları erkekler için yarattığını;

Cenneti mü’min kullar,

Mü’min kulları da cennet için yarattığını;

Cehennemi inkârcılar ve münafıklar,

İnkârcıları ve münafıkları da

Cehennem için yarattığını”

Hadisleriyle haber vermiştir..!

Peki acaba benim gibi meczup divaneleri

Ne maksatla halk etmiştir..?

Bilen babayiğit,

Meydana çıkıp söylesin..!

Allah sana iman verdi sen tuğyan edersin;

O in’am etti sen küfran (nankörlük) edersin;

O ikram etti sen inkar edersin;

O ihsan etti sen isyan edersin;

Bir de kalkıp bana deli divane diye

Bühtan edersin..!

Bu söylediklerimin hepsi

Ruhumun içinde cenk etmektedir..!

Eğer dilekçemin cevabı gelirse

Bu manevralar sona erecektir.

Şimdi adresimi arz ediyorum:

Kur’an’ı geldiği yere,

Yine Kur’an’ı getiren geri taşısın.

Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı,

Kur’an’ın kağıdı ve yazısı neye yarasın..!

Taki Hz. Muhammed Mehdi (A.S) gelince

Yeniden okunup yaşansın..!

Ey zerrelerden kürrelere,

Yerlerden göklere

Bütün alemlerin Rabbi..!

Ey cemadi, nebati, hayvani,

İnsani, ruhani ve nurani

Her şeyin ve herkesin yegane sahibi..!

Ey iman ve şuur ehli kalplerin

En yüce habibi..!

Ey dertli bedenlerin kederli gönüllerin,

ve yaralı yüreklerin tabibi..!

Ben biçare kulun ki;

Garipler garibi,

Hüzünlerin esiri,

Zulümlerin muzdaribi,

Öksüz, yetim ve

Sahipsiz bir tımarhane delisi..!

Ama kutsi muhabbet ve

Hasretinin divanesi!…

Herkesi ve her şeyimi elimden aldın,

Ama sana sığındım,

Aşkına sarıldım,

Yegane Sen kaldın!.

Yurdumdan yuvamdan,

Evimden barkımdan ayırdın,

Gurbete ve hasrete saldın,

Ama onları ararken Sana ulaştım,

Sevdana daldım..!

Böylece fani ve hayali

Görüntülerden kurtarıp

Hakiki tecelline mazhar kıldın..!

Yüceler yücesi Rabbim,

Hakk’tan saparak ve haddimi aşarak,

Haşa senden,

Burak bineği,

Cebrail seyisi,

Sidretül Münteha menzili,

Cümle mahlûkatın en şereflisi,

Rahmanın en mükemmel

Tecelli ve temsilcisi..!

Kainatın fahri ebedisi,

Ahir zaman Nebisi ve Mehdisi,

Levhi Mahfuzun (Kader projesinin)

Tercümanı ve tebliğcisi,

Efendiler efendisi

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’in Mahbubiyetini mi istedim..!

Hanif Dinin üstadı ve nice Nebilerin atası

Hz. İbrahim’in haliliyetini,

Hz. Süleyman’ın saltanat ve servetini

Hz. Musa’nın Celadet ve cesaretini,

Hz. İsa’nın ruhaniyetini mi istedim..?

Hz. Ebu Bekir Sıddık’ın

Yüksek fazilet ve kurbiyyetini,

Hz. Ömerül Faruk’un

Dirayet ve teslimiyetini,

Hz. Osman’ı

Zinnureynin asalet ve sehavetini,

Hz. Aliyyül Murtaza’nın

İlim ve velayetini mi istedim..?

Senden mülkü hâkimiyet,

Şanü şöhret, malü servet mi talep ettim..?

Senden vücuduma sıhhat ve afiyet,

Aklıma ziya ve selamet,

Hayatıma huzur ve istikamet dilendimse,

Bunlar için de bin kere tevbe ettim..!

Çünkü Şeriatın iptal,

Tarikatın ihmal,

Hakikatın ihlal ve mü’minlerin iğfal edildiği

Bir zillet ve rezalet döneminde,

Bana akıl ve mükellefiyet verseydin,

Bu sadece benim mesuliyet ve

Mahzuniyetimi ziyadeleştirecekti..!

Sultanım Efendim:

Ben Senden sadece seni istedim;

Pahası elbet böyle yüksektir ve

Tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi

Uğruna feda etmektir..!

Rabbim,

Elbet vardır hikmeti ki,

Bu kuluna

Böyle zillet ve zahmet çektirirsin..!

Ben haşa itiraz değil,

Naz ederim ama,

Umarım Sen niyaz kabul edersin..!

Aile efradımı,

Aklı izanımı alıp beni hicrana saldın..!

Ama yine de şükür;

Ya akıllı kalıp

Ama hain ve hilekâr olaydım..!

Ya varlıklı kalıp ama

Zalim ve sahtekâr olaydım…

Ya âlim ve saygın kalıp ama

Gafil ve riyakâr olaydım…

Ya arkalı etraflı kalıp ama

Azgın ve zulümkar olaydım…

Ya sağlıklı sefalı kalıp ama,

Sapıtmış,

Ahlaksız ve vicdansız olaydım!..

Derdü bela ki,

Sabredenlerin vesile-i miracıdır.

Müminler kalbimin tacı,

Mücrimler rahmetin muhtacı,

Münkirler hikmetin icabı,

Sadık ve aşık ehli cehd adaletin ilacıdır..!

Velakin bu münafık

Hain ve zalimler ise çıban başıdır,

Akrep gibi sancıdır;

Şerefli insana,

Helali dışında bütün kadınlar

Kızlar ana-bacıdır..!

Ey Rabbim,

Malum-u aliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki;

Ne özenli-bezekli elbiselerle

Gezdiğim bayramlarım oldu..!

Ne onurlu ve huzurlu

Seyahatlerim ve seyranlarım oldu..!

Ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren

Dostlarım ve hayranlarım oldu..!

Lezzet ne imiş,

izzet ne imiş ve fazilet ne imiş tatmadım;

Ama şikâyet şekavettir;

Bütün bu fani ve fena nimetlerin

Asıl sahibi olan

Padişahlar Padişahını buldum..!

Beni yoktan var ettin,

İman ve hidayet buyurup

Varlığından haberdar ettin,

Ama aklımı alıp kulunu bi-karar ettin,

Sana sonsuz şükürler olsun..!

Şimdi son dileğim beni yanına al ve

Bir daha huzurundan ve

Sonsuz nurundan ayırma,

Ne olursun..!

Umarım

Bu dilekçeyi yazdım diye

Bana darılmazsın;

Çünkü ;

Zaten Zatından gayrıya

Yalvarıp yakarmanın

ŞİRK olduğunu buyurdun..

Bu besin günlük vitamin ihtiyacının tamamnın karşılıyor!

Bu besin günlük vitamin ihtiyacının tamamnın karşılıyor!

BABACIĞIM, ÜZÜLME, İYİYİM

BABACIĞIM, ÜZÜLME, İYİYİM